Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1134

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Ppłk.dypl. Henryk Piątkowski
Kampania wrześniowa 1939 roku w Polsce


Biblioteka Orła Białego
Sekcja Wydawnicza APW
[Armii Polskiej na Wschodzie]
Jerozolima 1943. [str. 32]

.
 

W nowozelandzkich zbiorach emigracyjnych znajduje się zajmująca broszura wydana w roku 1943 w Jerozolimie przez Sekcję Wydawniczą Armii Polskiej na Wschodzie w ramach słynnej Biblioteki Orła Białego. Anders przywiązywał bardzo wielką wagę do kształcenia żołnierzy, zorganizował cały system szkolenia, w ramach którego prowadzono nauczanie na różnych poziomach, od przedszkoli do kursów uniwersyteckich. Istotną pomocą były wydawnictwa mające na celu głosić prawdę o Polsce, informować o świecie żołnierzy i ich rodziny o tym, co się stało w czasie ich niewoli w Rosji, gdzie przecież kontaktu z polskością nie mieli żadnych. 
Mała broszurka płk. Henryka Piątkowskiego przedstawia językiem żołnierskim sytuację Polski w przeddzień wojny, strategie obronne i przebieg walk na poszczególnych frontach. Nie ma w niej frazeologii ani propagandy. Są fakty. 
Nie sądzę, by wnosiła ona wiele do znajomości historii Polski. Sprawy, o których pisze ppłk Piątkowski, opracowane zostały obszernie w setkach publikacji, często niestety zafałszowanych, ale w ostatnich latach także uczciwych. Jest jednak interesującym przyczynkiem do historii polskich wydawnictw emigracyjnych i historii nauczania na obczyźnie, a także rzadkością bibliofilską. Z tego względu umieściłem ją w sieci internetowej i można ją przeczytać tu.

(pełen adres:http://homepages.ihug.co.nz/~antora/WYDAW/KAMPANIA/KAMPANIA.htm)

(Poprzednio omówione były dwie inne pozycje wydawnicze Biblioteki Orła białego: 1, 2,)

[QZD07::024];QCB15::029];[QAB08::140]
w sieci: 9.9.2005

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2005

v.85

  Site Meter