Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1131

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Wielodzietność.

 

 

 

Tenże 'Czarny Korpus' (patrz tu i tu), widząc braki w dostawie mięsa armatniego nawoływał do wielodzietności na różne sposoby. Propagowano Lebensborn (ośrodki zajmujące się wychowaniem e fuchu hitlerowskim porwanych dzieci z krajów okupowanych, jak też specjalnie urodzonym 'dla Hitlera' przez Niemki), wzmożoną kopulację urlopową wzorowych SS-manów (odsyłacz), ale też dawano budujące przykłady z historii. 
W jednym z numerów zamieszczono na dwu stronach fotografię 'Kanickelorden' otoczoną portretami co bardziej znamienitych Niemców (bez martwienia się o ich rasową czystość!). Dowiadujemy się stąd wielu interesujących szczegółów biologicznych z historii kultury niemieckiej. 

Zestawienie dzietności rodzin wżnych osobistości niemieckich.

Fryderyk Wielki - był czwartym dzieckiem z 14 w rodzinie,
Franz Schubert - piątym z 14,
przemysłowiec Werner von Siemens - czwartym z 14,
bakteriolog Robert Koch - trzecim z 13,
poeta Eduard Möricke - siódmym z 13,
poeta Gotthold Ephraim Lessing - trzecim z 12'
Johan Sebastian Bach - ósmym z 12,
twórca poczty H. on Stephan - ósmym z 12,
fizyk W. Weber - piątym z 12,
malarz Ph. Otto Runge - dziewiątym z 11,
pionier kolonialny Karl Peters - ósmym z 10,
poeta Ernst Moritz Arndt - piątym z 10,
muzyk Karl Maria von Weber - dziewiątym z 10,
anatom Franz von Gall - czwartym z 10,
Richard Wagner - ostatnim z 9,
Immanuel Kant - czwartym z 9,
bohater U-bootów Otto Weddingen - ostatnim z 8,
marszałek polny von Blücher - ostatnim z 7,
Wolgang Amadeus Mozart - ostatnim z 7,
Freiherr vom und zum Stein - piątym z 7,
gen. Ludendorff - trzecim z 6,
kanzlerz książę Otto von Bismarck - czwartym z 6,
Robert Schumann - ostatnim z 5.

Ciekawe, że z ponad dwudziestu wymienionych tu znakomitości tylko trzech czy czterech znało się na wojaczce. Reszta to pogardzani intelektualiści, zupełnie nieprzydatni dla armii czy SS. No bo co byłby za pożytek z takiego Kanta, Mozarta, Schumanna czy Kocha w armii? Nawet na dozorców obozów koncentracyjnych by się nie nadawali..

[QZD07::022];[QAB00::579]p00,158
w sieci: 28.8.2005


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter