Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1129

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 ROZKAZ

 

.

 Czarny Korpus SS
Gazeta Oddziałów SS Niemieckiej Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników (NSDAP)

W imieniu Narodu

Reichführer SS wydał 1 września 1939 wszystkim SS-manom następujący rozkaz:

Rozkaz SS!

SS-mani, oczekuję, iż zrobicie więcej, niż to jest Waszym obowiązkiem. 

Z bożą pomocą i
                                       Heil Hitler!

                                 H. Himmler (podpis)

 Adolf Hitler ze swoim 'wiernym Heniem'.

Zadowoleni. Rozkaz został wykonany zgodnie z oczekiwaniem. A co jest ważne i konieczne do zapamiętania: Rozkaz wydany był rzeczywiście w imieniu Narodu przez demokratycznie wybrane władze popierane przez olbrzymia większość narodu niemieckiego. 

[QZD07::019];ART33-028E;298;[QAB00::579]p00,154
w sieci: 28.8.2005


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

wrzesień 2005
v.85

  Site Meter