Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1124

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Puszczanie krwie.

Puszczanie krwi miało olbrzymie powodzenie wśród szlachty. Było zabiegiem o cudownych skutkach na wszystko. Poddawały mu się wszyscy, panie, panowie, panienki. Ta 'cerstwość' była szczególnie pociągająca dla przejedzonych, zgnuśniałych szlachciurów. Nic dziwnego, że genezy tego zabiegu szukano w naturze, u zwierząt potężnych, owianych legendą i tajemnicą, jakim w tym czasie był hipopotam. Tak przedstawia to Protasowicz w pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej z roku 1608: 

Krwie upuszczać w chorobach lekarze poczęli, 
Gdy od
hippopotama doświadczenie wzięli, 
Zwierzęcia, co jest w morzu koniowi podobne. 
Ten, gdy prze ociężałość członki
niesposobne 
Ma, tedy na brzeg z morza na suszą wychodzi, 
A tam na ostrą trzcinę golenią ugodzi
Na żyłę, z której mu krew prawie hojnie pł
ynie, 
I tak zasię cerstwiejszy do wody popłynie.

Hipopotam, grawiura z r. 1682, J. Ludophus
[QZD06::092];[QAB05::502]p71-2;RCP05080-02-040

w sieci: 22.8.2005

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter