Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1117

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Historia zwierciadła.

A oto historia zwierciadła z morałem wedle pierwszej polskiej encyklopedii powszechnej z roku 1608 (o encyklopedii):

Zwierciadio Sinon jakiś najpierwej wystawił, 
A swoim wynalazkiem ono dziwnie sprawił. 
Za co mu biał
ogłowy dziś wielce dziękują, 
Abowiem w nie patrzając brwi swe wysmykują. 
Więc gdy się też blada twarz której z nich ukaże, 
Tedy wnetże
barwiczką czyrwoną namaże, 
Że się pięknej Dy[j]a
nie zawsze równać może, 
Acz to szpetnej
bynamniej nigdy nie pomoże. 
Druga, kiedy twarz śmiadą i płeć będzie miała, 
Wnetże się do bielidła swego będzie brała. 
Nadobna chce być gładszą, stara uść za młodą, 
Szpetna chce się popisać też z swoją urodą. 
Owa wszystko zwierciadło to tak sztuczne
broi, 
Że się każda w nie patrząc,
barzo rada stroi. 
Ale tu świegotliwe owe białegłówki, 
Co pospolicie radzi wylatują słówki, 
Zadadzą mi, że to jest rzecz im
pozwolona 
Zwierciadło mieć.
Takci jest, miła, dobra żono, 
Bo wiem, że są potrzebne
wam do używania, 
Ale nie do
farbiczek ani maglowania, *)
Radniej, jeśli twarz widzisz w zwierciedle nadobną, 
Staraj się, byś na duszy była jej podobną. 
Owszem, imeś
jest więtszej nad insze urody, 
Tym też pilniej ze ws
tydem pilnuj zawsze zgody. 
Bo to jest nacudniejszą przyprawą na twarzy, 
Kiedy wstydem opłonąć której się więc zdarzy.

*) maglowanie, tu: trefienie, fryzowanie włosów

uzupełniający rysunek Rowlandsona z późniejszych nieco czasów
[QZD06::093];[QAB05::502]p89;ART32-030J-QRE02066p116k

w sieci: 14.8.2005

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter