Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1104

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

O całowaniu.

Całowania acz z dawna Żydzi używali, 
Gdy się więc przywitawszy sobie winszowali. 
.....
Skąd potym ten obyczaj miedzy ludźmi bywał, 
Że tego całowania każdy rad używał. 

Dzisia ten zwyczaj prawie ustał u Polaków, 
Lecz tylko jeszcze został u Rusi prostaków,
Bowiem się przywitawszy radzi pocałują,
Czym jakby wnętrzną miłość sobie pokazują.
Drudzy zasię ten zwyczaj inaczej udają,
Jako Plutarchus, także i drudzy więc mają,
To jest, iż białymgłowom
w Rzymie zabroniono,
Aby wina nie piły; tedy ustawiono,
Aby mąż skąd przyszedłszy, żonę swą całował,
Jeśli wina nie piła, aby tym spróbował.
Lecz tu rychlej niż wino gorzałkę poczuje,
Bowiem się takich siła białychgłów
najduje,
Iż się gorzałką miłą nadobnie uraczą,
Że czasem ledwie mężów swych przed sobą baczą.
Przeto takich bynajmniej nie trzeba całować,
Ale raczej sporego kija nie żałować,
Okładając po grzbiecie, aby jej nie piła,
Lecz raczej gospodarstwa swego pilna była.

Ilustracja przedstawia testowanie białejgłowy w praktyce. 
Jeśli by któraś z białychgłów chciała ukarać autora - nic z tych rzeczy. Zmarł dawno, nawet nie wiadomo gdzie. 
O źródle i autorze wkrótce.  

ill: Rodin, Pocałunek
[QZD06::090];[QAB05::502]p63-4;[QRE02::151]0

w sieci: 7. 8. 2005

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter