Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1103

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 

Białoruski pat dyplomatyczny . 

Jak podaje prasa, władze Białorusi zdecydowały się wydalić z Mińska następnego członka polskiej misji dyplomatycznej. Ponieważ zabrakło już załogi kwalifikującej się do wydalenia, postanowiono wydalić trzeciego kota Ambasady. 
W odwet za tę niegodziwość władze polskie postanowiły wydalić czwartego kota Ambasady Białoruskiej w Warszawie. Niestety, decyzji nie dało się wprowadzić w życie ze względu na brak kotów w Ambasadzie. Wszystkie uciekły, jako że od dłuższego czasu nie otrzymywały puszkowego jadła. Poważny międzynarodowy impas trwa. 

doniesienie prasowe, nieco zmodyfikowane
[QZD07::005]

w sieci: 7. 8. 2005

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


marzec 2004

v.46

  Site Meter