Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1101

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Truskawki w polityce. 

Pod koniec osiemnastego wieku na Bliskim Wschodzie działy się ważne dla Europy sprawy. Porta Otomańska przygotowywała się do ekspansji, opanowała półwysep bałkański, trwały walki z Polską (1672), doszło do oblężenia Wiednia w 1683. W tym czasie Francja Ludwika XIV (panował 1638 - 1710) także prowadziła espansjonistyczną politykę, opanowała Nadrenię, zdobyła olbrzymie kolonie w Ameryce  Północnej (Luizjana).
W roku 1679 Ludwik XIV wysłał do Stambułu swego ambasadora dla zasięgnięcia języka na miejscu. Ambasadorem był hrabia Gabrielle Lavergne de Guileragues (1628 -1685). Dotarcie do Sułtana, którym był Mehmed IV - niech Allah będzie mu łaskawy - nie było rzeczą prostą. Dwór odnosił się nieufnie do przybyszów - niech Allah ich poniży - a wszelkie kontakty obwarowane były niezwykle złożonym ceremoniałem. 
Sprytny Francuz podszedł Sułtana wykorzystując jego zainteresowania nowinkami ogrodniczymi, co było już tradycją na sułtańskim dworze. Oprócz zwykłych przy tego rodzaju okazjach prezentów jak futra, cenne tkaniny, broń i naczynia, ambasador sprowadził do Stambułu truskawki i poczęstował nimi Sułtana i jego świtę. Sułtan, Wielki Wezyr Kara Mustafa i wielki Eunuch - niech Allah będzie im łaskawy - byli wprost zachwyceni. Od dawna nic im tak nie smakowało, jak truskawki ambasadora. W wyniku dojścia do Sułtana i dworu przez żołądek stosunki Porty Otomńskiej ułożyły się korzystnie dla Francji na dłuższy czas. 

Na fotografii widzimy jedną z sułtańskich hurys nie kryjącą swego zachwytu truskawką. Sułtan i Kara Mustafa nie pozwolili się fotografować.. :):)

[QZD07::001];[06::539]p90;[ART32::004]p032
w sieci: 7. 8. 2005

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter