Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1094

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Poszukiwanie skradzionych ogórków. 

Sułtan Mehmed II Zdobywca w dziewięć lat po opanowaniu Konstantynopola i rozpadzie Bizancjum polecił zbudować wielki pałac, który miał być jego siedzibą odpowiednio reprezntującą potęgę Osmańskiego Imperium. Topkapi (Siedziba Rozkoszy) przepychem i pięknem miało przewyższać wszystko, co powstało w Bizancjum. Pełno było złota i srebra, mnóstwo drogich kamieni i pereł. (p. też tu)
Mehmed II był też prawdziwym miłośnikiem roślin, tak więc zaplanowano w zespole pałacowym kilka wspaniałych ogrodów, do których sprowadzono rzadkie rośliny z całego Imperium, doprowadzono wodę o doskonałej jakości, sprowadzono ptactwo. Sułtan sam lubił pracować w ogrodach i oczywiście przeznaczył do opieki nad ogrodami ogromną liczbę służby. Ogrody były oczkiem w sułtańskiej głowie. Toteż kiedy któregoś dnia zauważył, że skradziono ogórki, którymi się specjalnie opiekował, zwołał ogrodników chcąc dojść winowajcy. Kiedy nikt się nie przyznał, zastosował prostą i w zasadzie uzasadnioną pod względem biologicznym metodę - kazał ogrodnikom wypruć wnętrzności i w ten sposób znaleźć winowajców. Źródła nie podają, czy wypruwanie flaków skończyło się po znalezieniu ogórków we wnętrznościach któregoś ogrodnika, czy też zabiegowi poddano wszystkich ogrodników. Prawdopodobnie wszystkich, ponieważ winnych mogło być więcej. Gdyby skończono śledztwo na pierwszym, to inni winowajcy mogliby wymknąć się sprawiedliwości.   

[QZD06::081];[QNK23::125];[QNT90077]
w sieci: 24.7.2005

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter