Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1088

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Różne są sposoby zbliżania się do Boga...

Nowa Zelandia to kraj niedowiarków. Po przekroczeniu 110 km/godz. (na autostradzie, w mieście po 60 km/godz.), zamiast nakłaniać do zbliżania się do nieba i zwiększania prędkości jazdy, nakłada duże mandaty, a często rusza z pościgiem.  
Ciekawostką obyczajowo-prawną jest zasada, że nie prześladuje się kierowców jadących poniżej 60 i 110 km/godz, choć prawo mówi, że limit jest 50 i 100 km/godz. 

nadesłała aga z Warszawy.
red. RA
[QZD07::076];[ART35::008]04

w sieci: 17.7.2005

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter