Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1068
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

.
 

Patelnia zamiast cnoty.

'Prawo pierwszej nocy', czyli 'ius primae noctis' pokutuje w piśmiennictwie naukowym i w literaturze od setek lat, ale tak na prawdę to egzekwowanie tego prawa przez feudałów europejskich jest słabo udokumentowane. Więcej wiadomo o podobnych obyczajach wśród ludów wschodu, gdzie był to obyczaj często spotykany. Plemienni przywódcy, a nawet królowie egzekwowali go dla dobra dziewic, które wprowadzane były dzięki temu w życie przez doświadczonego fachowca. W niektórych krajach praktykowane podobne obyczaje nawet w dwudziestym wieku.
W Europie feudalnej, oprócz fachowego wprowa- dzania w życie chodziło też o przekazywanie warstwom niższym szlachetnych cech arystokracji, a więc uszlachetnianie narodu.. 
Bogatsi poddani, jeśli im na tym zależało, mogli się od tej formy daniny wykupić odpowiednią opłatą. Jednym ze sposobów wykupienia dziewicy było podarowanie panu .. patelni. Przy tym wielkość patelni zależała od rozmiarów siedzenia panny młodej. 
Solidnego sprzętu kuchennego nigdy nie było za wiele nawet na zamożnym dworze, a kto chciał mieć rozłożystą żonę, musiał ponosić koszta swoich zachcianek. 
Ilustracja, piętnastowieczny kolorowany niemiecki (?) drzeworyt,  przedstawia proceder przymierzania daniny do wymiarów panny młodej. 

[QZD06::057];[ART34::040]p94
w sieci: 26.6.2005

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter