Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1024

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Apetyt Księcia. 

Książęta, królowie, wiadomo, lubią dobrze zjeść. Czasem do przesady i dlatego historia daje mnóstwo przykładów ociężałych, przejedzo-nych, otyłych do granic niemożliwości, schorowanych z obżarstwa władców. 
Jednym z nich był Książę Walii, potem Książę Regent, wreszcie król Jerzy IV
(1762 - 1823, król Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hanoweru od 1820). W młodości pierwszy elegant Europy, znawca sztuki i architektury, miał bardzo urozmaicony żywot i stopniowo popadał obżarstwo. Widzimy go tu w czasie samotnej sesji obżarstwa. Tak sportretował go znany malarz i karykaturzysta owych czasów James Gillray. Widzimy tu księcia przy zastawionym stole pełnym resztek, pod stołem leżą puste butelki, na ścianie widać herb księcia ze skrzyżowanymi sztućcami. Widać, że książę prawie pęka z obżarstwa i obstrukcji, choć za nim stoi przepełniony po brzegi nocnik. Pod nocnikiem zaś leżą rachunki, książę ciągle miał kłopoty finansowe.
Jak więc widać, obżarstwo nie popłaca...

BKPJ dedykuję.

[QZD06::026];ART34-023-72
w sieci: 15.5.05

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter