Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1020
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. LXXVII)

.

Ostatnie słowa (2)

"..jeśli pan Selwyn (przeciwnik polityczny) znów przyjdzie, wprowadź go. Jeśli będę żyw, chętnie go zobaczę, a jeśli już będę martwy, on z przyjemnością mnie zobaczy."

Henry Fox, Lord Holland
polityk brytyjski do służącego, zmarł w roku 1774


'Takie jest życie.'

Ned Kelly
gangster australijski, przed powieszeniem w. r. 1880 


'Moim życzeniem jest iść do piekła, nie do nieba. Tam będę cieszyl się towarzystwem papieży, królów i książąt, podczas gdy w niebie są sami żebracy, mnichy i apostołowie.'

Niccolóo Machiavelli
 
florentyński dyplomata i filozofujący polityk, zmarł w 1527


zapytany przez gospodynię, czy nie ma ostatniego słowa by przekazać światu, powiedział:
'Wynoś się! Ostatnie słowa są dla głupców, którzy nie dość powiedzieli (się nagadali).'

Karol Marks
zmarł w 1883.


 

[QZM00::084];[QAB07::028]p113
w sieci 7.5.2005

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter