Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1017

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.
 

Straty wojenne (tablica porównawcza).

Takie oto zestawienie strat wojennych poniesionych przez wszystkie państwa zamieszane w konflikt światowy znalazłem w sieci:

Zwraca uwagę fakt, że to właśnie Polska poniosła najwyższe straty w skali światowej w stosunku do liczby ludności. 
Warto o tym pamiętać. 

zasłyszane na liście dyskusyjnej 'Friends of Poland'
[QZD06::028];[QEP11::089]

 

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


maj 2005

v.85

  Site Meter