Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1016

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

 

 
.
 

Piłsudski i Anders.

Siedemdziesiąt lat temu, 12 maja 1935, zmarł w Warszawie Marszałek Józef Piłsudski.
Był uroczysty pogrzeb, podwójny, jeden na Wawelu, drugi w Wilnie (gdzie spoczęło serce Marszałka w grobie jego Matki). 
Poczta Polska uczciła go taką oto serią znaczków:

Dokładnie trzydzieści pięć lat po nim, 12 maja 1970, zmarł w Londynie Generał Władysłw Anders. W Polsce opluwany i poniżany, na emigracji szanowany przez garstkę swoich żołnierzy. 
Mennica Polska, dopiero po wielu latach (2002?) wydała pamiątkową monetę:

z kolekcji RA
[QZD06::029];[QRA00::051];[QNT73::134]

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


maj  2005

v.85

  Site Meter