Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1005
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...

 (ser. LXXVI)

Złota myśl mordercza GPU - NKWD - KGB.

'Każdy głupiec potrafi popełnić morderstwo, 
ale trzeba być artystą by popełnić naturalną śmierć.'
'Any fool can commit a murder, but it takes an artist to commit a natural death'

Arthur Koestler, 
rozczarowany entuzjasta rewolucji sowieckiej 
o szkoleniu członków aparatu represji 
Dzierżyńskiego i jego następców.

[QZM00::081];[TZE04::127]


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.44

  Site Meter