Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1002

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

   

 

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Upolitycznione chrząszcze.

Te u góry to chrząszcze z rodzaju Agathidium, a obok to imiennicy trzech gatunków z tego samego rodzaju: Agathidium bushi, Agathidium cheneyi oraz Agathidium rumsfeldi. Pierwszy z wymienionych gatunków żyje w USA, pozostałe dwa znaleziono w Meksyku. 
Tak nazwane nowe gatunki chrząszczy w niczym nie przypominają uhonorowanych polityków, zapewniają autorzy nazw. Żyją w gnijących resztkach roślinnych odżywiając się śluzowcami, światem się nie interesują, chyba w sąsiedztwie znajdą rywali - wtedy posługują się urządzeniem na głowie służącym do rozprawiania się z wrogiem. Te rogi - wyrośla na głowie, właśnie do tego służą i są niezwykłe z tego względu, że są asymetryczne - jeden róg skierowany jest do dołu, drugi do góry. Stworzonka te odkryli Quentin Wheeler i Kelly Miller z Cornell University i nazwali politycznie dla podkreślenia swoich konserwatywnych zapatrywań. 
Systematycy, a entomolodzy w szczególności, muszą często wykazać wiele pomysłowości przy nadawaniu nazw nowym gatunkom. Jak wiadomo, zwierzaków zarejestrowanych jest ponad 3 miliony i każdy musi mieć swoją nazwę rodzajową i gatunkową. A liczba 3 miliony to tylko czubek lodowej góry. Należy się spodziewać, że wkrótce kilkanaście milionów, a może kilkadziesiąt milionów nowych gatunków trzeba będzie nazwać. Na 'szczęście' dla systematyków wymieranie gatunków zachodzi szybciej, niż ich opisywanie... 
Przy okazji warto wspomnieć, że prezydent Bush nie jest pierwszym prezydentem zaszczyconym przez systematyków przywiązaniem jego nazwiska do nazwy zwierzęcia. Prezydenta Teodora Roosevelta uczczono nazywając jego nazwiskiem pewnego łosia i lwa, a prezydent Lincoln był 'ojcem chrzestnym' pewnej róży i .. ćmy.  

[QZD05::097];[QEP19::003];[QAB04::491]p6

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


marzec 2004

v.47

  Site Meter