Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 1000

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Buty Rybaka.

Powiada się, że papież wzuwa buty rybaka, ma postępować w ślady wielkiego rybaka kościoła. Tak jest rzekomo od czasów rzymskich. Jednak nie są to dosłownie rybackie buty. Żaden rybak by w nich nawet kwapy nie złowił (jeśli kto wie, co to jest kwapa). 

Obecnie buty papieża są eleganckie, acz skromne. Przygotowuje je firma rzymska Gammarelli dostarczająca papieżom specjalną garderobę od ponad dwustu lat. Wykonane są z czerwonej skóry, a przed konklawe firma robi trzy pary o różnych wymiarach, żeby pasowały nowemu papieżowi niezależnie od jego rozmiaru stopy. 
Oczywiście obecnie nie robi się butów tak, jak to drzewiej bywało. Warsztaty takie jak na obrazie Makowskiego spotykało się jeszcze pięćdziesiąt lat temu. Teraz buty dla zwykłych śmiertelników robione są z plastiku lub namiastki skóry, a wykonawcą są maszyny w Wietnamie, Hong-Kongu czy na Tajwanie. Jest jeszcze parę firm tradycyjnych. Za górę pieniędzy można tam zlecić wykonanie obuwia w prawdziwie starym stylu. Poniższe zdjęcie przedstawia warsztat angielski i w takim stylu, jak sądzę, robione są specjalne wyroby w zakładzie Gammarelli. 

   

A ten zaczerniony palec to dowód, że zdjęcie nie jest fikcyjne. Nawet najbardziej wyszkolony i trzeźwy szewc robiący buty ręcznie łupnie sobie nieraz młotkiem w palec. I potem trzeba czekać wiele tygodni, zanim czerń wyrośnie. 

obraz: Tadeusz Makowski, Szewc 1930
[QZD05::094];[QEP19::024][QCP05::096];[RIR31::014]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter