Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 998

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Najstarszy pierwszoklasista.

Kimani Nganga Maruge uchodzi za najstarszego pierwszoklasistę. Liczy sobie 85 lat i w ubiegłym roku postanowił uzyskać podstawowe wykształcenie w kenijskiej szkole, kiedy to władze wprowadziły bezpłatne nauczanie początkowe. W młodości nie miał czasu na naukę, ponieważ brał udział w walce przeciwko brytyjskim kolonistom jako bojownik ruchu Mau-Mau. 
Jednym z motywów podjęcia nauki była chęć wyliczenia wysokości świadczeń jakie mu się należą za walkę z Brytyjczykami. Drugim, niemniej ważnym motywem jest chęć osobistego zapoznania się z Biblią, ponieważ ma wątpliwości co do prawd przedstawianych co tydzień z ambony.
Jest przykładnym uczniem, chodzi w mundurku, ma doskonałe wyniki z egzaminów, nawet został wybrany na starostę klasowego. W tej samej szkole w wyższych klasach uczy się dwoje z trzydziestu jego wnuków i są dumni z postępów swojego dziadka. Szkolni koledzy, a także nauczyciele darzą go zaufaniem i często korzystają z jego mądrych rad.

[QZD05::075];[QNT97::146]il
w sieci:16.4.2005

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter