Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN aa76-7545; rok VI; No 995
Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. LXXV)

.

Powiedzonka JPII (2)


Papieskie wagary.
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci: 
"Dano wam dziś wolne w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z radością 
dzieciarnia. "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że papież powinien częściej tu przyjeżdżać".


Mów mi wujaszku. 
Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się z rodziną prezydenta Jimmy'ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w kółko: 
- Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość. 
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wział ją w ramiona i powiedział: 
- Mów mi wujaszku.


Jak się czuje piesek.
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: 
"Jak się czuje Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". 
Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: 
"Hau, hau". 


Papież nie da sobą kręcić. 
Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 roku tłumy krakowian gromadziły się przed domem arcybiskupów, który był rezydencją Ojca Świętego. Ludzie ani myśleli rozstać się ze stojącym w oknie papieżem i bez końca przedłużali dialog z nim. Wreszcie Ojciec Święty powiedział: 
"Cztery lata temu kręciliście mną, jak chcieli, a teraz już jestem starym papieżem i nie dam sobą kręcić".


To tylko wasza konstytucja. 
W ostatnim dniu pielgrzymki do Polski w 1983 roku podczas pożegnania na lotnisku generał Jaruzelski poskarżył się Papieżowi, że ten w swych homiliach niezwykle surowo potraktował reżim komunistyczny. 
- Ja jedynie przytaczałem artykuły waszej własnej konstytucji - odparł łagodnie Papież.

QZM00::087];[QEP18::119]
w sieci:16.4.2005

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


kwiecień 2005

v.44

  Site Meter