Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 993

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

.

Konklawe.

Państwo Watykańskie to jedyny kraj o ustroju typu absolutyzmu oświeconego z demokratycznie wybieranym władcą pochodzącym z innego kraju przez parlament złożony z mieszkańców innych krajów i kontynentów mianowany przez władcę tego kraju.
Nic dziwnego więc, że wybór nowego władcy jest rzeczą trudną i zaszła potrzeba ścisłego uregulowania procedury wyborów.  

 

Kraj (kraiczek) o powierzchni poniżej 0,5 km2 obejmuje swoimi wpływami (duchowymi) ponad jedną szóstą ludzkości. Stąd waga decyzji podejmowanych przez władcę jest niezmierna, choć niewymierna. Przychodzi na myśl uwaga Stalina - iloma dywizjami dysponuje papież?  Okazało się, że bardzo wieloma. 
Cała skomplikowana procedura wyboru papieża ma na celu maksymalne ograniczenie lobbingu i skrócenie interregnum do rozsądnych granic. Stąd izolacja kardynałów - cum clave - oznacza 'pod kluczem' (obecnie złagodzona bardzo) i jasne przepisy dotyczące wyboru. 
A w przeszłości bywało różnie. Najczęściej daje się za przykład niezwykłe wybory papieża Grzegorza X (1271 - 1276). Po śmierci jego poprzednika Klemensa IV (1265 - 1268) interregnum trwało nieznośnie długo, aż wreszcie w zamkniętym w pałacu biskupim elektorom podawano wyłącznie chleb i wodę, a kiedy i to nie pomogło, usunięto im znad głów dach.. co wreszcie pomogło. 
Miejmy nadzieje, że obecnie środki takie nie będą potrzebne. 

Wiele ciekawostek na ten temat podajwe Ekumeniczna Agencja Informacyjna

[QZD05::093];EB;[RIO36::002];[QEP16::091]
w sieci: 17.4.2005

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.85

  Site Meter