Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 986

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.
 

Chrześcijański awans starożytnych bogów.

 

 

 


Boczna brama fary w ogrodzeniu cmentarnym przy ul. Kościelnej w Węgrowie.

 

 

Od XVIII wieku bóstwa mitologii greckiej i rzymskiej towarzyszą węgrowskim katolikom u wejścia do kościoła. Kto o tym wie? Może poza kilkoma osobami w mieście, autorami monografii o Węgrowie i ...

 

W dniu 13 marca 2005 roku wyszedłem na spacer połączony z fotografowaniem zabytków węgrowskich. W poszukiwaniu ciekawostek, udałem się do bazyliki mniejszej - perły baroku na Podlasiu. Boczna brama fary okazała się tą ciekawostką, tego dnia.

 

Kogo przedstawiają popiersia przy tej bramie? - zadałem to pytanie napotkanej grupie młodzieży udającej się na modlitwę do kościoła.

Są to anioły ...., nie wiemy ... - niektórzy odpowiedzieli. 

Przedstawiają świat z mitologii rzymskiej i greckiej, boginię Dianę i Herkulesa (półboga Heraklesa syna boga Zeusa) - powiedziałem do nich.

Tak, Herkules i Diana? - z niedowierzaniem przyjęli moją informację.

Wykonując kolejne zdjęcia, spotkałem jednego z księży, na to samo pytanie odpowiedział, że jest to biblijny Samson i biblijna Dalila.

Zastanawiające, sprawdziłem jeszcze raz.

 

                                                                             Michał Kurc

 


 

Diana w mitologii  rzymskiej bogini lasów, zwierząt, łowów, płodności i Księżyca; bliźniacza siostra Apollina, identyfikowana z grecką Artemidą; opiekunka Związku Latyńskiego, miała swoją świątynię w Rzymie na Awentynie.

http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=133606

Herkules łacińska forma imienia greckiego bohatera mitologicznego Heraklesa. W mitologii greckiej najpopularniejszy i najsławniejszy bohater mitologii klasycznej; najstarsze mity o Heraklesie pochodzą z okresu przedstarożytnego; Herakles był synem Zeusa i Alkmeny (żony Amfitriona), pochodził z rodu Perseidów. Znienawidzony przez Herę, która z zazdrości o Alkmenę prześladowała Heraklesa od wczesnego niemowlęctwa. - http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=69973


oprac. Michał Kurc (Węgrów)
red: RA

a bogatą galerię zdjęć związanych z tym tematem oglądać można na stronie M. Kurca.

[QZD05::080];986
w sieci: 10.4.2005

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia


kwiecień 2005

v.55

  Site Meter