Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545; rok VI; No 983

Zestawienie tematyczne prowadzone na bieżąco

Jedno zdumienie dziennie...

 
.

Czyj Bóg nakłaniał Agçę do dokonania morderstwa.

Mehmet Ali Agça zaraz po zamachu oświadczył:
"To Bóg nakłonił mnie by zastrzelić Papieża, ... To Jego palec pociągnął za spust..."

 Żródła włoskie podają, iż są w posiadaniu dowodów na to, że atak na Papieża był bezpośrednio planowany pzrzez KGB. Niemiecka 'STASI" i bułgarska 'Darżawna Sigurnost' to tylko pionki. A niezrównoważony Ali, na szczęście partacz, to wykonawca rozkazu KGB.

Dokumenty w tej sprawie przechowywano w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu, a bułgarska bezpieka błagała niemieckich partnerów, by za wszelką cenę nie zdradzać roli Bułgarii w tej aferze. Tysiąc dokumentów dotyczących tej sprawy obecne władze bułgarskie przekażą w tym miesiącu specjalnej komisji parlamentu włoskiego.

[QZD05::078];[QEP18::010]
w sieci 2.4.2005

.


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


kwiecień 2005

v.55

  Site Meter