Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. LXXI)

Kurioza naukowe / Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545 No 978

Zestawienie tematyczne 
prowadzone na bieżąco

.

Informacja jako dezinformacja

Żyjemy w wieku informacji, który na naszych oczach szybko przekształca się w wiek dezinformacji. Wiadomości rozchodzą się najróżniejszymi, coraz bardziej wymyślnymi kanałami, a my, ich odbiorcy, nie mamy żadnego sposobu odróżnienia prawdy od fałszu czy zwykłego wygłupu.  

Jest prosta, niezawodna strategia obrony przed dezinformacją: Trzeba nie odpowiadać na telefony.
Nie zaglądać do gazet.
Nie włączać telewizji.
Nie słuchać radia.
Nie sprawdzać e-mailów.
Nie otwierać Internetu.
Nie czytać książek.
Nie rozmawiać z nikim.

Tak przynajmniej twierdzi Alex Boese, autor interesującej książki "The Museum of Hoaxes", który też prowadzi interesującą witrynę internetową poświęconą sprawie kłamstw, kawałów, oszustw, itp., które od wieków prześladują ludzkość, a ostatnio nabrały wymiarów katastrofalnych. W Internecie można znaleźć materiały odpowiadające na każde pytanie, na każdy postawiony problem. Rzecz jednak w tym, że na wszystko można znaleźć dane potwierdzające stawianą hipotezę czy pytanie, a także inne dane, przedstawiane tak samo przekonujące, dokładnie zaprzeczające tym samym kwestiom. 
Wyjścia innego nie ma, jak tylko stosować się do powyższych zaleceń, lub w drodze absolutnego wyjątku porozumiewać się z osobami, do których mamy pełne zaufanie i korzystać ze źródeł godnych zaufania. Rzecz jednak w tym, że nie ma obiektywnego sposobu do określenia, do kogo można mieć zaufanie i jakie źródła informacji można uznać za godne zaufania. 

[QZM00::080];[QRE02::027]p234
w sieci: 29.3.2005

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.44

  Site Meter