Złotych myśli kilkoro...
Przewodniczącego Mao


 

 (ser. LXVII)

Kurioza naukowe / Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545 No 943

zestawienia tematyczne  

.


Jesteśmy za zniesieniem wojen, nie chcemy wojny; ale wojna może być zniesiona tylko przez wojnę, i aby pozbyć się broni, musimy użyć broni. (s.65) 
 
Każdy Komunista musi pojąć tę prawdę - "Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu". (s.61)
 
Przejęcie władzy przez armię, rozwiązanie tej sprawy przez wojnę, to zasadnicze zadanie i najwyższa forma rewolucji. Ta marksistowsko- leninowska zasada to prawda uniwersalna, dotyczy Chin jak i wszystkich innych krajów. (s.61-2)
 
Historia wskazuje, że istnieją dwa rodzaje wojen - sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Wszystkie wojny postępowe są sprawiedliwe, wszystkie wojny które hamują postęp są niesprawiedliwe. ... Sprzeciwiane się wojnom (niesprawiedliwym), to robienie wszystkiego by im zapobiec, ale kiedy już wybuchną, trzeba sprzeciwiać sie wojnie wojną, sprzeciwiać sie wojnie niesprawiedliwej wojną sprawiedliwą gdzie tylko to możliwe. (s.60)
 

A obok zalecenie Lin Piao zamieszczone na początku 'czerwonej książeczki: 
"Studiujmy pisma Przewodniczącego Mao, postępujmy wedle jego nauk i słuchajmy jego instrukcji". 

 

Przesławna 'czerwona książeczka' Przewodniczącego Mao przewyższyła nakładem 'Mein Kampf'. A ksiązki mają swoją moc. W wyniku fanatyzmu liczba ofiar w Chinach znacznie przekroczyła liczbę ofiar w Niemczech, a w zasadzie mechanizm był ten sam. 
Książki mają też swoje dzieje. Kiedy przebywałem w Stanach w czasie konfliktu amurskiego, książeczki Mao były we wszystkich księgarniach studenckich prawie za darmo. Oczywiście kupiłem. Niestety, na lotnisku w Warszawie rzecz skonfiskowano. W czasie następnego pobytu w USA,  dla przekory, natychmiast kupiłem książeczkę jeszcze raz. Tym razem przewiozłem ją w kieszeni. 

[QZM00::02];QAB06::425]65,61,60

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.44

  Site Meter