Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 
No 940

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.
 

Jak to jest z tymi językami. 

Wiadomo, że obecnie ludzkość posługuje się około sześcioma tysiącami różnych języków. Pomijając pewne subtelności w odróżnianiu co jest językiem, a co gwarą czy dialektem, liczba ta wydaje się olbrzymia. Są to jednak zaledwie języki żywe, którymi posługuję ludzkość w naszych czasach. Niektóre z nich znane są tylko kilku osobom ze szczepów odległych od współczesnej cywilizacji, inne prawie że opanowały świat, jak angielski, jeszcze inne, choć nie opanowały świata (jak dotąd), używane są przez olbrzymią liczbę ludzi (chiński). 
Liczba żywych języków maleje, języki wymierają jak organizmy żywe. Można więc zadać pytanie, jaką liczbą języków posługiwała się ludzkość od zarania swego istnienia. 
Nie można podać dokładnej liczby. Po językach używanych przed powstaniem pisma nie zostają żadne materialne ślady. Można jednak w przybliżeniu określić ich liczbę przy pewnych założeniach. 
Oto jakie założenia przyjął Pagel (1995). Są podstawy by sądzić, że języki powstały pomiędzy 100.000 do 20.000 lat temu. Z danych historycznych wiadomo jak długi żywot mają języki, zanim w wyniku ewolucji jeden język przekształca się w inny. Wiadomo też w przybliżeniu ile języków wymarło w czasach historycznych. Po odpowiednich przeliczeniach Pagel doszedł do wniosku, że ludzkość 'wymyśliła' na przestrzeni dziejów przynajmniej 31.000 języków, a być może aż 600.000. Najbardziej prawdopodobną wydaje się liczba 140.000 przy umiarkowanych założeniach. 
Uderza niezwykła zbieżność w tego rodzaju spekulacjach między oszacowaniami liczby języków i liczby gatunków istot żywych, jakie istniały od czasu powstania życia. Dotąd opisano 1.700.000 gatunków organizmów żywych. Prawdziwa liczba nie jest znana, ale na pewno jest ona kilkadziesiąt razy wyższa. A ocena liczby wszystkich istniejących gatunków w dziejach kuli ziemskiej prowadzi do zawrotnej wartości czterech trylionów (o czym kiedyś osobno). 

[QZD05::023];[QRE02::105]

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.55

  Site Meter