Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 
No 930

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.

 

Kresowa czystka etniczna. 

 

 

Wkrótce po rozbiorze Polski w 1939 roku i po radosnym włączeniu ziem wschodnich do sowieckiej macierzy, zaczęto oczyszczać Kresy z Polactwa. Była to, jak na Europę niespotykana 'czystka etniczna'. Teraz nazwano by to 'ethnic cleansing', i jak mówimy o zbrodniach bałkańskich, warto pamiętać, że Rosjanie zrobili to w Polsce znacznie wcześniej na wielokrotnie większą skalę i nikt nawet palcem nie kiwnął. 
A na jaką skalę była to czystka nawet teraz nie da się dokładnie określić, ze względu na brak dokumentacji lub celowe zniszczenie dokumentów. Rozbieżności w ocenie zbrodni są wielkie, na ogół liczby są zaniżane, jakby z niedowierzania, a może ze wstydu. 
Wiesław George Helon z Australii zrobił wyliczenie oparte na faktach.
Łącznie Rosjanie zorganizowali cztery wywózki: 
9/10 luty 1940 - 110 pociągów
12/13 kwiecień 1940 - 160 pociągów
28/29 czerwiec 1940 - 120 pociągów
13-22 czerwiec 1941 - 120 pociągów. 

Każdy pociąg składał się z 65 wagonów bydlęcych, w każdy wagon wtłaczano około 60 deportowanych. Daje to razem [(110+160+120+120) x 65 x 60 = 1.989.000] prawie dwa miliony osób. 
Do tej liczny należy dodać polskich więźniów wojennych, osoby zaaresztowane zaraz po wkroczeniu Sowietów i rekrutów wciągniętych do Armii Czerwonej. Liczbę tych osób ocenia się na 647.000. Tak więc czystka etniczna na polskich terenach w sowieckim wykonaniu objęła razem ponad dwa i pół miliona osób (2.636.000). 
Nikt nie wyliczy ile z nich dotarło do miejsca przeznaczenia - warunki transportu były okropne, zapewne gorsze od niemieckich transportów do obozów koncentracyjnych - nie wiadomo ile z tych osób zmarło na ssyłce, ile wróciło na Ukrainę czy Białoruś, wiadomo tylko, że niektórym udało się wydostać z Armią Andersa na Zachód. 
Czy historia wyda wyrok w tej sprawie?

[QZD05::024];[QEP09::103]

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.55

  Site Meter