Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 924

 

 

 

 

 

.
 

Iloma językami mówimy?

Na świecie czynnych jest conajmniej 6.000 języków. Ile z tego możemy się nauczyć. Rekordową liczba języków posługiwał się kardynał Giuseppe Mezzofanti (1774 - 1849), bibliotekarz watykański. Mówił pięćdziesięcioma językami biegle, rozumiał następnych dwadzieścia i tłumaczył teksty w 114 językach, a na dodatek znał 72 dialekty. Pewien wiktoriański dyplomata Sir John Bowring (1792 -1872) rzekomo posługiwał się setką języków, a czytał teksty w dwustu językach. Niestety, nie jest rzeczą jasną, jak biegle posługiwał się swoimi umiejętnościami. 
Fachowcy od spraw psychologii lingwistycznej twierdzą, że jest rzeczą dosyć niezwykłą, by posługiwać się biegle więcej niż dwoma czy trzema językami w tym samym czasie. Jeśli nasza znajomość przekracza tę liczbę, to pozostałe języki tkwią w głowie w postaci uśpionej. Łatwo do nich wrócić po jakimś czasie, ale łatwo je też zupełnie zapomnieć w wyniku długiego nie używania danego języka lub nie kontaktowania się z mówiącymi tym językiem. 

il: portret kardynała Mezzofanti
[QZD04::090];[QRE02::096]p364

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień  2004

v.55

  Site Meter