Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. LXII)

Kurioza naukowe / Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545 No 908

zestawienia tematyczne  

.

 
Walka z sobą samym jest najcięższą z walk, zwycięstwo nad samym sobą jest najpiękniejszym ze zwycięstw.
[ale znacznie lepiej brzmi to po niemiecku, do rymu i rytmu:]
Sich selbst bekriegen ist der schwerste Krieg, 
sich selbst besiegen ist der schönste Sieg.

Friedrich von Logau


To, czym to pokolenie karmione było u stóp telewizora, to nie mądrość, lecz cynizm. 

Pauline Kael 
-
amerykański krytyk filmowy (1919-2001)


Z wiekiem stajemy się bardziej głupi i bardziej mądrzy.

Francois, Duc de La Rochefoucauld
pisarz francuski (1613-1680)


Gdzie plony są bóstwem, praca na roli jest modlitwą. 

Felipe Fernandez-Armesto 
pisarz pochodzenia hiszpańskiego


Nie ma prawd absolutych; wszystkie prawdy są półprawdami. To próby traktowania ich jako prawdy absolutne rodzi piekło.  

Alfred North Whitehead 
angielski filozof i matematyk (1861-1947)


Nie jestem dość młody, by wszystko wiedzieć.

Sir James Matthew Barrie 
pisarz szkocki (1860-1937)


Piękno jest powierzchowne, brzydota sięga do szpiku kości. 

anonimowe


[QZM00::069];[QNK22::073];[QKA21::227]230;[QKA22::105]102,106;[QEP08::139]

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.44

  Site Meter