Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 
No 904

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.
 

Kanibalizm ideologiczny.

Najlepszym, niezawodnym i pożytecznym sposobem zniszczenia przeciwnika jest jego zjedzenie. Wiedziano o tym od niepamiętnych czasów, praktykowano w kulturach całego świata. Przypomniano sobie o tym w czasie słynnej Rewolucji Kulturalnej w Chinach Ludowych. 
W najbardziej wojowniczej fazie Rewolucji Kulturalnej załamały się normy etyczne, górę wziął fanatyzm. Wroga ludu trzeba było niszczyć wszelkimi sposobami. 
W szkole średniej w Wuxuan, prowincja Guangxi, rewolucyjni uczniowie doszli do wniosku, że jeden z dyrektorów jest wrogiem klasowym i zatłukli go na śmierć, co było dosyć częstym procederem. W tej szkole nie na tym się jednak skończyło. Spędzono nauczycieli, jeden z nich, pod groźbą śmierci, musiał rozpruć nieboszczykowi brzuch, wyjąć wątrobę (i serce). Jeden z uczniów zawiesił mięsiwo na lufie karabinu i zaniesiono je radośnie na boisko szkolne. Tam pocięto wątrobę na kawałki i opiekano nad ogniskiem. Zapach pieczonej wątroby długo czuć było na boisku szkolnym.
Udokumentowane wiadomości na ten temat wyniósł z Chin Zheng Yi, pisarz, członek Czerwonych Brygad, pochodzą więc z pierwszej ręki. Potem prowadził badania na ten temat. Ocenił, że w patriotycznym kanibalizmie w tym czasie brało co najmniej 10.000 bojowników, a 100 osób zostało zjedzonych. Ile wyniosła łączna liczba ofiar politycznego szaleństwa, nigdy nie powiedziano. Najskromniejsze oceny mówią o milionach. 
W osławionej 'Czerwenej Książeczce' czytamy: "Jak możemy ocenić, kto z młodych ludzi jest prawdziwym rewolucjonistą? .. Jest tylko jedno kryterium, mianowicie, czy jest on gotów w pełni integrować się z szerokimi masami
robotników i chłopów i robi to w praktyce."
Kanibalizm jest najbardziej autentyczną formą integracji z innym człowiekiem. Rozszerzono tylko nieco definicję chłopa i robotnika.. 

[QZD04::096];[QNK12::007];[QAB05::452]p291;[QAB02::231]

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


grudzień 2004

v.55

  Site Meter