Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 
No 897

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.

Tsunami w sztuce.

Jednym z najbardziej znanych dzieł sztuki japońskiej, upowszechnionym w niezliczonych reprodukcjach, na znaczkach, oraz szeregu naśladownictw i kiczów, jest 'Fala' - drzeworyt kolorowy Katsushika Hokusai (1760 - 1849). Pełna nazwa brzmi 'We wnęce fali na zatoce Kanagawa' i jest pierwszym obrazem z serii 'Widoki góry Fuji' złożonej z 36 drzeworytów wykonanych  w roku 1827 (potem dodano jeszcze 10 dodatkowych ujęć). Nie była to ilustracja tsunami. Artysta podglądał świętą górę poprzez wzburzone fale powodowane wiatrem. Ale przyjęło się uważać 'Falę' za ilustrację tsunami. 
Dobry przegląd serii znajduje się pod tym adresem

W roku 1703 Awa w Japonii zniszczona została olbrzymim tsunami, w wyniku którego zginęło ponad 100.000 ludzi. Pamięć o tej tragedii była pewnie jeszcze żywa za czasów Hokusai. Rekord ofiar dopiero teraz został przekroczony.. 
Uderza zbieżność artystycznej wizji Hokusai ze współczesną, fotograficzną dokumentacją wzburzonego morza. Kto kogo naśladował?...

[QZD04::092];[QZD04::091]3,2;[QAB08::959p278

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2005

v.55

  Site Meter