Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. LX)

Kurioza naukowe / Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545 No 883

zestawienia tematyczne  

.
10 prawd o jedzeniu.

 Świat bez życia jest niczym, a odżywia się wszystko, co żyje.

Zwierzęta się wypasają; człowiek je; ale umie jeść tylko człowiek inteligentny.
Losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się.
Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś.
Stwórca każąc człowiekowi jeść, aby mógł żyć, za zachętę dał mu apetyt, a za nagrodę — przyjemność.
Smakoszostwo jest aktem naszej władzy sądzenia, którym przyznajemy pierwszeństwo temu, co naszemu smakowi miłe, nad tym, co nie ma tej zalety.
Rozkosze stołu są przywilejem każdego wieku, każdej kondycji, każdego kraju, każdego dnia; mogą być w zgodzie z wszelką przyjemnością i one na ostatek są nam pociechą po utracie innych.
Stół to miejsce jedyne, gdzie człowiek nigdy nie zazna nudy przez pierwszą godzinę.
Odkrycie nowego dania większym jest szczęściem dla ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy.
Ci, co się obżerają albo upijają, nie umieją ani jeść, ani pić.

wypis z 'Fizjologii smaku' Anthelma Brillat-Savarin, 
PIW 1973, tłum. J. Guze

[QZM00::067];[QAB04::248]p8-9

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


listopad 2004

v.44

  Site Meter