Złotych myśli kilkoro...


 

 (ser. LIX)

Kurioza naukowe / Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545 No 873

zestawienia tematyczne  

.

 Jak jedenastoletni Casanova rozwiązał jedną z tajemnic łacińskiej gramatyki.

Młodemu, jedenastoletniemu Casanovie, w rozmowie przy stole pewien Anglik, jakby dla sprawdzenia bystrości chłopaka, zadał łacińskie pytanie:
Dicite, grammatici, cur mascula nomina cunnus 
Et cur femineum mentula nomen habet.

[Powiedzcie, gramatycy, czemu cunnus (narząd kobiecy) jest rodzaju męskiego, gdy mentula (narząd męski) żeńskiego?]

Na co młodzieniec, nie tylko że przetłumaczył rzecz składnie, ale dał odpowiedź w postaci pentametru, rozwiązując równocześnie zagadkę trapiącą lingwistów od wielu pokoleń: 

Disce quod a domino nomina servus habet.

[Wiedz, że sługa bierze imię od swego pana.]

"Zdumiony Anglik orzekł, że żaden inny jedenastoletni chłopak tyle by nie potrafił, ucałował mnie i podarował swój zegarek" - pisze Casanova w swoich pamiętnikach.
Potem rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z płcią stało się pasją i zawodem tego wielkiego podrywacza.  

[QZM00::065];[QAB07::337]p22-3

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


listopad 2004

v.44

  Site Meter