Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 868

a

 

 

.

 

 

Jedno zdumienie dziennie..          zestawienia tematyczne 

.
 

Eksperyment biologiczny trwający 29 lat.

Karol Darwin (1809 - 1882) kochał dżdżownice przez całe życie i przeprowadził rekordowy chyba, bo trwający 29 lat eksperyment mający wyjaśnić ich rolę w tworzeniu gleby. 
W roku 1842, więc wkrótce po powrocie z wyprawy morskiej wybrał poletko na łące w swoich włościach i rozsiał na nim delikatną, równomierną warstwę kredy. Od czasu do czasu zaglądał tam, ale nie ingerował. W roku 1871, kiedy postanowił zebrać wyniki swoich badań nad dżdżwonicami, powrócił, wykopał długi rów i obserwował, gdzie znajduje się rozsypana przed ponad ćwierć wiekiem kreda. Okazało się, że warstewka kredy została przysypana ponad piętnastocentymetrową warstwą gleby i przetrawionych resztek roślinnych. 
Jasno z tego wynikało, że to dżdżownice  zjadając liście wytworzyły grubą warstwę żyznej gleby. Rocznie dżdżownice produkowały prawie półcentymetrową warstwę gleby. 
Wyniki badań nad dżdżonicami, które łącznie trwały prawie czterdzieści lat, Darwin opublikował w roku 1881, w rok przed śmiercią. (The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms, with Observations of their habits; 1881, London). Była to jego ostatnia książka, wzbudziła nadspodziewane zainteresowanie nie tyle ze względu na dżdżownice, ile na wielkiego autora. Niemniej przyczyniła się do zmiany poglądów na rolę dżdżownic w glebie, które dotąd były pogardzane i uważane za szkodniki. Do dziś dzieło to zalicza się do klasyki literatury agrobiologicznej.

il.: Darwin w roku wydania książki (J. Collier, 1881)
[QZD04::050];RCP05045-07-002DARW;[QRE02::087]p117-8

 
.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.56

  Site Meter