Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 864

 

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.

 Jak to jest z tymi owadzimi nogami. 

Wiadomo, w Biblii mówi o czworonogich owadach. W dziełach Arystotelesa, jednego z największych geniuszów ludzkości (prawie wszystkie współczesne nauki można wywieść z jego pism!) znajdujemy informację, że muchy mają po osiem nóg i wiadomość ta powtarzana była przez wiele stuleci w setkach kopii pracowicie przepisywanych przez skrybów. 
Okazuje się na dodatek, że w egipskich papirusach i kartuszach pełno jest pszczół z ośmioma lub czteroma nogami (zależy jak liczyć liczbę nóg owada przedstawianego z profilu). Można oczekiwać dokładności w tym względzie, bo pszczoła miała wielkie znaczenie dla starożytnych Egipcjan - była symbolem, jakby herbem Dolnego Egiptu, oznaczała też dostatek i pomyślność. 


Pszczoły w tekstach Starego Państwa i z czasów XII i VI Dynastii.

Albo więc w zamierzchłych czasach owady miały inną liczbę nóg, niż mają to teraz, co byłoby pięknym dowodem szybkiej ewolucji, albo Egipcjanie, przy całej ich zdolności obserwacyjnej, po prostu się pomylili. A dalej rzecz poszła już swoim trybem - Prorocy biblijni policzyli nogi nie prawdziwych pszczół, ale nogi w tekstach egipskich zakładając, że owady kroczą jak konie czy wielbłądy, a Arystoteles patrzył z profilu i każdą nóżkę liczył za dwie. Nikomu nie przyszło do głowy by złapać pszczołę czy muchę i samemu policzyć.
Postanowiłem więc zrobić to osobiście. Akurat po szybie plątało się tłuste muszysko. Wziąłem ściereczkę i ..cap, złapałem. Ale uciekła. Powtórzyłem operację kilka razy, aż wreszcie udało mi się ją chwycić mocno za skrzydełka i zacząłem liczyć. I co się okazało? Bez najmniejszej wątpliwości, przeliczyłem to kilka razy, moja mucha miała pięć nóg. 
W każdym podręczniku mówi się, że owady są sześcionogie.
Teraz już nic nie wiem...

[QZD04::027];[ART33::022]p066;[PRA08::032]

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


marzec 2004

v.47

  Site Meter