Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 860

zestawienia tematyczne 

Jedno zdumienie dziennie...

.

Imperatorowa.
(z życia wyższych sfer)

Późniejsza Imperatorowa urodziła się w Szczecinie przy ulicy Farnej jako córka pruskiego generała (później feldmarszałka). Kiedy miała lat 14, jeden z wujów  zapragnął ją poślubić, ale wtedy na ubożuchną księżniczkę zwróciła uwagę rosyjska carowa i już po 2 latach Zofia Augusta stała się Wielką Księżną Katarzyną, żoną następcy tronu. W posagu wniosła 12 koszul i tylko 3 sukienki...
Książę małżonek - mężczyzna nieurodziwy, nieelegancki i z lubością zaglądający do kieliszka - nie zagustował w młodej żonce; wolał towarzystwo swoich metres. Zaniedbywana Katarzyna czytała książki, zgłębiała filozofię i arkana polityki. Było jak znalazł, gdy po ledwie półrocznym panowaniu jej mąż - teraz już car Piotr III - został zmuszony do abdykacji, a wkrótce zamordowany. Tron objęła Katarzyna - i pokazała, co potrafi...
Katarzyna, która nigdy nie wypierała się wybujałego temperamentu, miała jednego męża i 21 oficjalnych kochanków. Wybierała ich bardzo starannie, a nadworny lekarz instruował dokładnie, jak mają postępować z Jej Wysokością, gdy już przestąpią próg carskiej sypialni. 
 Pierwszy był ponoć pewien kamerdyner. Później nastała epoka stolnika litewskiego, Stanisława Poniatowskiego, którego caryca uczyni polskim królem. A inicjatorem tego romansu był nie kto inny, tylko jej mąż, Piotr. Ponoć wszedł razu pewnego do sypialni żony, wziął ją – w koszulce nocnej - na ręce (wtedy jeszcze ważyła mniej niż w czasach, gdy sama zasiadała na tronie) i zaniósł prościutko do komnaty Stasia. Posadził Katarzynę obok przerażonego niewątpliwie młodzieńca, zachęcił słowami: "Bawcie się, dzieci" - i poszedł. Płomienny romans trwał krótko, a gdy Staś ponownie odwiedził Petersburg, jego miejsce w łożu Katarzyny zajmował już hrabia Orłow. A miała być miłość po grób...

oprac: Anna Rzędowska (Piotrków Tryb.) 
red:RA

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.55

  Site Meter