Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 849

 

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

  zestawienia tematyczne 

.
 

Zobowiązania polskie wobec Izraela.

"W imię przenajświętszej i niepodzielnej Trójcy, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. — My, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, hrabia Szydłowca i Miru, rycerz Grobu świętego, nie czym innym jak najobfitszą łaską Bożą w duszy naszej pobudzeni .... powzięliśmy zamiar nawiedzenia Grobu Zbawcy naszego, Pana Jezusa Chrystusa, a także innych świątobliwych Ziemi Świętej pamiątek. W przyprowadzeniu go do skutku raczej Bożą łaskawością aniżeli własnymi wysiłkami wspierani, wypełniliśmy na koniec ślub nasz i przez Galileę i Samarię, w roku od Narodzenia z Dziewicy 1583, dnia 25 miesiąca czerwca szczęśliwie przybyliśmy do Jerozolimy; w podzięce za szczęśliwe przybycie nasze oraz za wszystkie inne niezliczone dobrodziejstwa, z wielką szczodrobliwością i nieskończoną łaskawością przez Boga najlepszego zawsze i wszędzie nam okazywane, fundację dziękczynną na teraz ustanawiamy i na przyszłość zarządzamy (pomnożenia chwały Bożej zawsze we wszystkim upatrując), nie jak powinniśmy, lecz jak możemy, chętnie i z ochotą: najprzód tedy Grób Święty Pana naszego Jezusa Chrystusa kielichem złotym z takąż pateną, na których wyryto imię i herby nasze, obdarzamy. Zaś drugi kielich, srebrny pozłacany z takąż pateną, na których wyryto imię i herby nasze, w pokorze serca darowujemy do Betlejem, świętego miejsca narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawcy naszego. Zarządzamy następnie, ażeby odtąd stale co roku Grobowi Świętemu, prawem przysługującym mu na mocy darowizny niniejszej, 125 dukatów przesyłane było z księstwa naszego nieświeskiego, obciążając nas i spadkobierców naszych po wieczne czasy, stosownie do praw i zwyczajów naszych. Z czego 100 dukatów przeznaczamy na doczesne potrzeby jerozolimskiego klasztoru braci minorytów-obserwantów zakonu św. Franciszka, co zaś do 25 pozostałych, to chcemy, by były użyte corocznie na wieczną lampę w Świętym Grobie Pana naszego Jezusa Chrystusa. ... Pragniemy, ażeby mała ta darowizna poruczyła pokorną duszę i serce nasze za życia i po śmierci najprzód całemu świętych zgromadzeniu, a następnie także i waszym, ojcowie wielebni, modlitwom. — Dań w Jerozolimie, Roku Pańskiego 1583, w dniu świątecznym świętych Piotra i Pawła, książąt Apostołów, którego to dnia tamże zostaliśmy w poczet rycerzy Grobu zaliczeni."

Znając umiejętności prawnicze palestry Izraelskiej i nasze kłopoty finansowe sądzę, że dokument ten należy trzymać w tajemnicy, o dyskrecję więc proszę. 

 


Kościół Grobu Św. (1502)

cytat z: 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 'Sierotka', 
Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582 -1584. 
PIW, Warszawa, (1962)

[QZD04::008];QAB06::342]p72-4,80b

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.55

  Site Meter