Kurioza naukowe / 
Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545
No 838

Złotych myśli kilkoro... (ser. LV)

piwo

  

Piwo jest dowodem, że Bóg nas kocha i chce, byśmy byli szczęśliwi.

Beer is proof that God loves us and wants us to be happy. 

Benjamin Franklin

Bez wątpienia piwo jest największym wynalazkiem w historii ludzkości. Przyznaję, koło też było dużym wynalazkiem, ale nawet w przybliżeniu nie pasuje tak dobrze do pizzy. 

Without question, the greatest invention in the history of mankind is beer. Oh, I grant you that the wheel was also a fine invention, but the wheel does not go nearly as well with pizza.

 Dave Barry

Piwo: Pomaga brzydalom mieć seks od 3000 lat p.n.e

beer: helping ugly people have sex since 3000 b.c.! 

w. c. Fields

Kiedy czytam o okropnościach pijaństwa, przestaję czytać.

When I read about the evils of drinking, I gave up reading. 

 Paul Hornung

Czasem, kiedy pomyślę ile to ja piwa piję, czuję się zawstydzona. Potem jednak patrzę w szklankę i myślę o robotnikach w browarach, o ich wszystkich nadziejach i marzeniach. Jeśli nie wypiję tego piwa, mogą stracić pracę i ich marzenia spełzną na niczym. Myślę wtedy 'lepiej wypiję to piwo i niech ich marzenia się spełniają, niż bym miała być egoistką i przejmować się moją wątrobą'.

Sometimes when I reflect on all the beer I drink I feel ashamed. Then I look into the glass and think about the workers in the brewery and all of their hopes and dreams. If I didn't drink this beer, they might be out of work and their dreams would be shattered. I think, "It is better to drink this beer and let their dreams come true than be selfish and worry about my liver."

Babe Ruth

 

 

zestawił Klimek [QZM00::058];[QEP05::133]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.44

  Site Meter