Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 
No 830

Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.
 

 
Wiersz dla 
Uczczenia Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Uś !
Siuś !
Ruś !

W przypływie poetyckiej weny, chyba jeszcze w podstawówce, zachęcony wezwaniem nauczyciela  który opiekował się gazetką ścienną TPPR, napisałem powyższy wierszyk. Nie ukazał się on jednak na tablicy, nie ujrzałem swojego zdjęcia w poetyckich laurach. 
Zamiast tego, w bardzo poważnej rozmowie z wychowawcą dowiedziałem się, że była to złośliwa, wierszowana satyra, a zarazem poważne wykroczenie polityczne. Pytał mnie tylko, czy ktoś mi tego nie podyktował, podsuwając kilka nazwisk osób z czarnej listy. Zapewniłem, że to moja, najszczersza twórczość. Dalszych konsekwencji nie było.

[QZD03::060];[QZD03::059];[QPU00::025]

 
 .

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.55

  Site Meter