Kurioza naukowe / 
Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545
No 817

Złotych myśli kilkoro... (ser. LIII)

mądrość / wisdom

  

Nasza cywilizacja jest ciągle na etapie pośrednim, już nie w pełni kieruje się instynktem, ale jeszcze nie w pełni kieruje się rozsądkiem. 

Our civilization is still in a middle stage, no longer wholly guided by instinct, not yet wholly guided by reason.

 Theodore Dreiser [pisarz amerykański; American author (1871-1945)]

 Nienawidzę ludzkości, ponieważ sądzę że jestem jednym z lepszych, a wiem jaki jestem zły.

I hate mankind, for I think myself one of the best of them, and I know how bad I am.

Samuel Johnson [leksykograf brytyjski; lexicographer (1709 - 1784)]

 Najlepszy nauczyciel dzieci to ten, który w istocie rzeczy sam jest dziecinny. 

The best teacher of children, ... is one who is essentially childlike.

 H.L. Mencken [pisarz amerykański, dziennikarz; American author-journalist (1880-1956)]

 To tragedia w skali światowej, że nikt nie wie, czego nie wie - i im mniej człowiek wie, tym jest bardziej przekonany, że wie wszystko.

It is the tragedy of the world that no one knows what he doesn't know - and the less a man knows, the more sure he is that he knows everything.

Joyce Cary [pisarz brytyjski; British author (1888-1957)]

 Jestem zawsze gotów się uczyć, ale nie zawsze lubię by mnie uczono (pouczano).

I am always ready to learn, but I do not always like to be taught.

 Winston Churchill [brytyjski mąż stanu; British statesman (1874-1965)]

 Szczęście to nie to, co doświadczamy; to jest to, co pamiętamy.

Happiness isn't something you experience; it's something you remember.

Oscar Levant [pianista, kompozytor, aktor; pianist-composer-actor (1906-1072)]

"I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę; lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem. 
Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie."

"And I agev my heart to know wisdom and to know madness and folly; I perceived that this also is vexation of spirit. 
In much wisdom is much grief; and he that increaseth knowledge increaseth sorrow."

 Księga Kaznodziei Salomona; Ecclesiastes (1:17-18).

 

[QZM00::057]

 

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.44

  Site Meter