Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 812

 

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

  zestawienia tematyczne 

.

Rośliny pod parą.

Richard Bradley, kontrowersyjna postać w historii nauki brytyjskiej, współpracownik Fairchilda, opublikował w roku 1726 książkę p.t. 'New Impovements of Planting and Gardening' w której starał się wytłumaczyć mechanizm funkcjonowania rośliny, przede wszystkim przewodzenia soków i składników pokarmowych. A trzeba wiedzieć, że był to wiek olbrzymiego rozwoju nauk przyrodniczych i techniki badań. Równocześnie rozwijający się przemysł brytyjski zafascynowany był możliwościami zastosowania techniki w produkcji i kopalnictwie. 
Bradley tak oto tłumaczył rozwój roślin. 
Wszystko co istotne dla rozwoju roślina pobiera z gleby poprzez korzenie. Kiedy korzenie podgrzeją się w glebie, soki,  jako para, wędrują w górę rośliny powodując rozwój pąków, liści i kwiatów. U szczytu rośliny para się oziębia, skrapla się i wraca do korzeni. 
Hipoteza wzorowana niewątpliwie na funkcjonowania prymitywnych maszyn parowych, której ilustracja znajduje się też w tej książce. 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie dawało to pretekstu do pewnej ogólniejszej obserwacji. Otóż tak już  w nauce jest, że kiedy jakaś nowa idea zapanuje w świecie uczonych, okazuje się, że jest to panaceum na wszystkie niejasności. W biologii był czas, że wszystko było mechaniką, wszystko było grą wektorów, potem atomy, elektryczność i jony były odpowiedzią na wszystkie pytania, potem tajemnicza radioaktywność była siłą sprawczą. Następnie przyszedł okres biologii molekularnej i teraz jesteśmy w erze czytania genomu i manipulacji genetycznej na ślepo, a życie jest po prostu egzekwowaniem programów komputerowych zapisanych na nitkach DNA. 
Ciekawe, co nas czeka w najbliższej przyszłości.. 

 il.: pompa Thomasa Savery z ksiązki Bradleya, 1726
u góry 'igły' kauri (pow. ok 2x)
[QZD03::065];[QZD03::058];ART33-003-2p127;[QRE02::077]

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.55

  Site Meter