Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 
No 810

Jedno dziwne słówko dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

.
 

Krótka relacja z przyjęcia.

Do stołu podano, po kilku drinkach, humuhumunukunukuapuaa w sosie z Cancelloidokytodermogammarus (Loveninuskytodermogrammarus) loveni.  
Gospodarz robił co mógł, z natury był kakorrhafiofobem i bardzo się starał nam dogodzić. 
Dla mnie danie było agatokakologiczne, ale moja kallipigiczna sąsiadka, wyraźna dealbatka,  jęknęła, to chyba lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypot- rimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepi-kossyphophattoperisteralek-
tryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiralobaphetrag-anopterygon! 
Siedzący naprzeciw kommaskulanci przerabiali ćwiczenia z filematologii, a mnie opanowala syngenezofobia, bo jeden z nich był moim kuzynem. Gdyby przyjęcie nie skończyło się wkrótce, popadłbym zapewne w daknomanię. A tak, dzięki moim deipnosofistycznym umiejętnościom rozstaliśmy się bez śladu dimikacji, pełni empressementu. 

 

Słowniczek.
agatokakologiczny - złożony z dobrego i złego
commaskulacja - homoseksualizm męski
daknomania - mania zabijania
dealbatka - osoba z włosami tlenionymi
deipnozofia - umiejętność prowadzenia konwersacji przy stole
dimikacja - walka, zawody
empressement - skrajna uprzejmość
humuhumunukunukuapuaa - rybka hawajska
kakorrhafiofobia - strach przed porażką
kallipygia - posiadanie kształtnych pośladków
lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokich lepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiralobaphetraganopterygon - gulasz złożony ze wszystkich resztek z dań złożonych z resztek jedzenia ostatnich dwóch tygodni (Arystofanes)
filematologia - nauka o sztuce całowania
syngenezofobia - strach lub niechęć do krewnych. 
Cancelloidokytodermogammarus (Loveninuskytodermogrammarus) loveni - rybka syberyjska nazwana przez Benedykta Dybowskiego. 

QZD03::069];[QAB00::727];[PRA02::017]

.

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.55

  Site Meter