Kurioza naukowe / 
Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545
No 803

Złotych myśli kilkoro... (ser. LI)

ludzie../ people..

  

Wszyscy ludzie są szaleni, oto moja maksyma życiowa.
 

Hoc est praeceptum meum: omnes homines stulti sunt
My maxim is that all men are crazy.

 Quintus Horatius Flaccus (65 BC - 8 BC)

Malarzem jest ten, kto maluje co sprzedaje; Artysta natomiast to ten, co sprzedaje to co maluje.
  

A painter is a man who paints what he sells; an artist, on the other hand, is a man who sells what he paints

Pablo Picasso (1881 - 1973)

 Są tylko dwie klasy ludzi na tym świecie - doktorzy i pacjenci. 

"There are only two classes of mankind in the world - doctors and patients."

 Rudyard Kipling, Pisarz i poeta angielski; English author and poet (1865-1936)

 Chcesz narobić sobie wrogów, staraj się coś zmienić.
  

"If you want to make enemies, try to change something."

President Woodrow Wilson (1856-1924) USA

 Jedynym tyranem jaki akceptuję na tym świecie, to ten 'cichy głosik' we mnie.

The only tyrant I accept in this world is the 'still small voice' within me.

 Mohandas K. Gandhi (1869-1948)

 Niszczymy się sami skutecznie przemocą przebraną za miłość. 

We are effectively destroying ourselves by violence masquerading as love.

R.D. Laing, Psychiatra szkocki, Scottish psychiatrist (1927-1989)

 Kiedy masz rację, nikt nie będzie pamiętał; 
kiedy jesteś w błędzie, nikt ci tego nie zapomni.

"When you are right, no one remembers; when you are wrong, no one forgets."

Przysłowie irlandzkie; Irish proverb

 

[QZM00::055]

  

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.44

  Site Meter