Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 802

 

 

 

 

Jedno zdumienie dziennie...

  zestawienia tematyczne 

.
Igła Adama.

Pytanie, jakim to listkiem nasi Prarodzice osłaniali swoje przyrodzenie było przedmiotem setek rozpraw naukowych, mimo to niepewność panuje do diziś i sprawa pewnie nigdy nie będzie rozstrzygnięta (o ile nie pomogą fundusze Unii). Uczeni zastanawiali się także co do sposobu, jakim listki łączono, kiedy zachodziła tego potrzeba. 
Dopóki rzecz dotyczyła flirtów pod drzewem, zawsze pod ręką znalazła się jakaś odpowiednio przygięta gałązka, jak to widać na setkach dzieł sztuki najznakomitszych malarzy (tu mniej znane malowidło ze ściany domu w Ardez z roku 1647). Kiedy jednak trzeba było zabrać się do roboty, gałązek nie było, a ręce trzeba było mieć wolne, rzecz się komplikowała (tu malowidło ludowe z X wieku). 

 

Malowidło na domu w Ardez, Szwajcaria, 1647
 

malowidło ludowe, X wiek

 
W wyniku różnych deliberacji uczeni doszli do wniosku, że Adam zszywał listki posługując się 'igłą Adama' (nie jest jasne, czemu nie robiła tego Ewa, choć powinna była, wtedy byłaby to 'igła Ewy'). 
Najlepiej do spełniania funkcji igły nadaje się agawa (Agave americana) i z tego względu nazywana bywa 'igłą Adama. Mięsiste liście tej kseromorficznej rośliny zakończone są ostrym szpikulcem za którym, jeśli pozbyć się miąższu, znajduje się długa wiązka łykodrzewna, zupełnie jak nici, czasem ponad metr długości. 
Zajmował się tą sprawa omawiany poprzednio Cowell, kiedy to w jego szklarni kwitnąca agawa amerykańska wzbudziła wielkie zainteresowanie. Cowell podaje też, że Indianie od dawna używali włókna agawy do sporządzania nici, lin i tkanin. Król hiszpański otrzymał od gubernatora Indii Zachodnich misterne hafty wykonane z włókien agawy, nawet obdarował nimi Ludwika XIV, 'Króla Słońce', który niezmiernie wysoko cenił wszystko co piękne, niezwykłe i błyskotliwe. 
W końcu jednak Cowell przyznaje rację innym uczonym, którzy zauważyli, że agawa, jako roślina amerykańska, nie mogła być w raju, i proponuje w to miejsce jukę (Yycca sp.) .. także roślinę amerykańską. 
Wygląda więc na to, że problem nie jest prosty i chyba, jak dotąd, nie wygląda by mógł być rozwiązany (ciągle ten brak funduszy na badania podstawowe..). 

 u góry 'igły' kauri (pow. ok. 2x)
[QZD03::062];[QZD03::058];ART32-029Bp446;RCP05033-SYMB-103

.  

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.55

  Site Meter