Kurioza naukowe / 
Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545
No 796

Złotych myśli kilkoro... (ser. L)

Mądrość i głupota
Wisdom and Stupidity

  

Na nagrobkach wielu osób powinno być napisane:
"Zmarł mając lat 30, pochowany mając lat 60"

Many people's tombstones should read: 
"Died at 30. Buried at 60".

 Nicholas Murray Butler
Pedagog amerykański; American educator (1862-1947)

Człowiek wykształcony wedle mojej definicji to ktoś, kto wie co należy zrobić we właściwym czasie. 
My definition of an educated man is the fellow who knows the right thing to do at the time it has to be done."

 Charles F. Kettering
Wybalazca amerykański; American inventor (1876-1958)

Jedynie mądrymi ludźmi są ci, co przeżywają każdy dzień tak, jakby mieli umrzeć tego dnia lub w tej godzinie.  

The only wise men are those who live each day of their lives as if they were to die the same day or hour.

Francisco Gomez de Quevedo y Villegas 
Poeta i satyryk hiszpański; Spanish poet and master satirist (1580 - 1645) 

Każde pokolenie wyobraża sobie, że jest bardziej inteligentne od poprzedniego, i mądrzejsze od następnego.  Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it.

 George Orwell (Eric Blair)
Pisarz brytyjski; British author (1903-1950).

Nie ma nic bardziej przerażającego, niż głupota w akcji.

There is nothing more horrifying than stupidity in action.
 Adlai E. Stevenson 
Ambasador USA w ONZ; United Nations ambassador (1900-1965).

 

[QZM00::054]

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień 2004

v.44

  Site Meter