Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 783

 

 

 

 

 

  
 

Zanieczyszczanie archiwów.

 

 

Po klęsce Francji w wyniku wojny francusko-pruskiej w roku 1870 wrogość między obydwoma krajami osiągała szczyty. Nastrojom nacjonalistycznym ulegały najświatlejsze umysły.
Ludwik Pasteur, sława nauki francuskiej, też poczuł nagle pogardę do Niemców i zwrócił swój dyplom doktora honoris causa, jaki otrzymał na Uniwersytecie w Bonn. 
Dziekan Wydziału Medycznego odpowiedział, że 'w wyniku zniewagi jakiej dopuścił się [Pasteur] w stosunku do narodu niemieckiego i świętej osoby Najjaśniejszego Cesarza, list pełen pogardy zostaje mu zwrócony, aby ochronić archiwa przed zaśmiecaniem'.  

 

 

[QZD02::052];[QNK20-090];[ART32::035]f02-4b


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


wrzesień  2004

v.55

  Site Meter