Kurioza naukowe / 
Scientific curiosities 
ISSN 1176-7545
No 782

Złotych myśli kilkoro... (ser. IIL)

Modlitwa i wiara
Prayer and religion

  


Zapytał ktoś Matkę Teresę:
"Jak modlisz się do Boga, to co mówisz?"
Odpowiedziała: 
"Ja nic nie mówię, słucham".
"A co Bóg mówi do Ciebie?"
padło następne pytanie. 
"On nic nie mówi. Słucha." 


S
omeone once asked Mother Teresa, 
"When you pray to God, what do you say?
She replied, 
"I don’t say anything. I listen." 
The interviewer persisted,
"Well, what does God say to you?" She answered:
"He doesn’t say anything. He listens."
   

"Ludzie nigdy nie czynią zła tak doskonale i z
 taką radością, jak to robią z pobudek religijnych"

Blaise Pascal

"Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction."

Blaise Pascal

 

[QZM00::052];[QEP04::172];[QEP04::193]

 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


styczeń 2004

v.38

  Site Meter