Jedno zdumienie dziennie...

Kurioza naukowe / Scientific curiosities ISSN 1176-7545 No 776

 

 

.

Botaniczne pielgrzymki.

Karol Linneusz (1707 - 1778) dzięki talentom jako wykładowcy i geniuszowi organizacyjnemu rozwinął nadzwyczajną działalność naukową i przez wytrwałą, wieloletnią pracę spopularyzował biologię jako naukę, a systematyce nadał wręcz cechy kultu. Pisał po szwedzku i po łacinie, przyciągał studentów z całej Europy i każdy biolog chcący robić karierę  wyprawę do Upsali uważał jako pewną nobilitację. Wkrótce Upsala stała się miejscem jedynych w swoim rodzaju zorganizowanych pielgrzymek botanicznych . 
Mistrz, z pomącą swoich studentów - wielbicieli, organizował grupy złożone czasem nawet z trzystu osób i wybierał się z nimi w okolice Upsali dla botanizowania. Uczestnicy zobowiązani byli przestrzegać ścisłej dyscypliny, określano wymagany strój, karano spóźnienia. Grupę dzielono na setki i dziesiątki prowadzone przez przewodników, coś w rodzaju dziesiętników i setników, całość prowadził Linneusz jako generał. W drodze opowiadał o spotkanych roślinach, co ciekawszy okaz oznajmiano trąbieniem, uczestnicy botanizowali i w ustalonym porządku wracali do miasta z trofeami. Wracali triumfalnie, w takt muzyki, bo towarzyszyła grupie specjalna kapela. Była to inicjatywa wielce dochodowa, ale zdaniem rektora uczelni odciągała studentów od właściwych zajęć, aż wreszcie rektor urządzania pielgrzymek, ku niezadowoleniu Linneusza. 
W przedziwny sposób, jak na nasze gusta, Jego Magnificencja uzasadniał swoja decyzję: "My Szwedzi jesteśmy poważnymi i dosyć tępymi (slow-witted!) ludźmi, nie potrafimy, jak inni, łączyć radości i przyjemności z powagą i użytecznością".  Coś w tym chyba jest..
W najmniejszym stopniu nie przeszkodziło to Linneuszowi sięgać po coraz większe laury, w publikacjach mające wręcz charakter ubóstwiania, co zresztą było bardzo modne w owych czasach. 
Oto apoteoza Linneusza zawarta w pięknie ilustrowanym dziele Roberta Thorntona z 1812 roku: 
Temple of Flora: or Garden of the Botanist, Poet, Painter and Philosopher 
(London: Robert Thornton, 1812)

Książki biologiczne, szczególnie z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku, pełne są tego rodzaju uwielbienia. 
(p. także tu)

 

u góry kwiaty zimoziołu północnego
[QZD03::011];[QZD03::009];[QNK21::025];RCP05071\22-Linn

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


czerwiec 2004

v.52

  Site Meter