Jedno zdumienie dziennie...

 

         
 

 

Pierzasta tunika króla Kamehameha Wielkiego. 

W muzeum na Hawajach przechowuje się piękną tunikę obrzędową hawajskiego władcy Kamehameha I. Panował w latach 1791 do 1819 i to on ustanowił Honolulu jako stolicę państwa, zjednoczył wyspy i wprowadził sprawną administrację. Był założycielem dynastii, która panowała na Hawajach kilkadziesiąt lat. Nazywany bywa często Kamehameha Wielkim, albo Samotnym (takie znaczenie ma jego imię w języku hawajskim). Narodziny Kamehameha I, jak to często bywa z wielkimi tego świata, zapowiedziane były nadzwyczajnymi zjawiskami, między innymi zapowiadała go słynna kometa Haley'a, która rozjaśniła niebo akurat w przeddzień jego narodzin. Nie jest rzeczą pewną, czy kometa Haley'a pojawiła się by zapowiedzieć wielkiego władcę, sądzi się jednak, że urodził się w roku 1758, w roku komety.  
To za panowania Kamehameha i jego następców  można było płacić podatki w postaci piór ptaków z rodziny hawajek. 
Na wykonanie obrzędowej tuniki królewskiej zużyto 450.000 barwnych piórek, na co trzeba było złowić aż 80.000 ptaków, ponieważ złowionemu ptakowi wyrywano tylko kilka najcenniejszych piór i wypuszczano na wolność. 
Oto portret władcy w stroju uroczystym, a poniżej tuniki używane przez niego, także w obrzędach sakralnych. 

[QZD02::041]1-5

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


czerwiec 2004

v.52

  Site Meter