Jedno zdumienie dziennie...

 

 zestawienia tematyczne 

 

 

'Dezyderata' od lat krąży w różnych odpisach ręcznych, maszynowych, a ostatnio znajduje się w sieci na wielu stronach. Prawdopodobnie nie jest tak, jak mówi legenda, że znaleziono ją w kościele Św. Pawła w Baltimore i pochodzi z roku 1692. 
Bliższe prawdy wydaje się być, że została napisana przez Maxa Ehrmanna (1872-1945) w 1927 roku i przetłumaczono ją na wiele języków we wielu wersjach. Nieocenione 'google' wymieniają go jako autora aż 4.400 razy!

 

 

 

DESIDERATA

 

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamiętaj jaki pokój może być w ciszy. Tak, to możliwe, nie wyrzekając się siebie, być w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.

 

Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść.

 

Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. 

 

Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

 

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.

 

Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. 

 

Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, w zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą.

 

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwym. 

skopiowane ze wspaniałej strony fotograficznej Michała Kurca z Węgrowa.
[QZM00::047];QCU05-045

UZUPEŁNIENIE:
Marian Sworzeń w swojej książce „Dezyderata. Dzieje utworu, który stał się legendą.” pisze: 
„Ostatnie słowa wiersza brzmią w oryginale: ‘Be cheerful. Try to be happy’. Często natomiast zapisywane są jako: ‘Be careful. Try to be happy’. Nie trzeba żadnych lingwistycznych umiejętności, by dostrzec omyłkę. Musiała ona powstać juz w Ameryce. Był to prawdopodobnie wynik przepisywania, dyktowania przez telefon, podawania z rąk do rąk, niemożności porównania z pierwowzorem. Pomiędzy ‘cheerful’ a ‘careful’ jest niewielka różnica w zapisie, łatwo więc o lapsus. Słowa ‘radosny’ i ‘ostrożny’ różnią się jednak mocno. 
Błąd jest powtarzany równie w rozlicznych wydaniach zagranicznych; Niemcy piszą ‘sei vorsichtig’, Czesi – ‘bud` pozorny’ etc. Zmienia to sens przesłania, skoro ostrożność zajmuje miejsce radości.”


Nadesłał: Henryk Lasak 
(19.1.2006)
(powrót do marca 2006)

[QLE13::173]

 


 

witrynę prowadzi
© R. Antoszewski
Titirangi, Auckland, 
Nowa Zelandia

(wybrane z publ. R. Antoszewskiego)


czerwiec 2004

v.52

  Site Meter